Telefony do instytucji

Strona Urzędu Miasta:

www.nowysacz.pl

Zgłoszenia niesprawnych lamp ulicznych:

881 201 497 – zgłaszanie uszkodzeń lamp ulicznych

 

Straż Miejska:

telefon alarmowy: 986

telefon dyżurny: 18 443 70 54

tel. kom.: 662 164 630 (interwencje mogą być zgłaszane również za pomocą sms)

Dzielnicowy: spec. Jarosław Buźniak

Policja

Tel. kom.: 665-390-479

Telefon: (018) 442-45-16

Dzielnicowa: mł. asp. Bożena Michalak

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 18 443 57 02, 18 448 66 81, 698 679 580;

Pogotowie gazowe: 992, 18 449 95 12;

Pogotowie energetyczne: 991, 18 414 57 00;

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 18 443 86 43, 18 414 12 40, 994;

 

Odśnieżanie:

Wykonawca usługi:

BKW KOMUNALNE spółka z o.o.

W razie problemów związanych z odśnieżaniem wszelkie uwagi i skargi można zgłaszać do Urzędu Miasta - Wydział Komunalnej Obsługi Miasta:

18 415 65 56 lub 18 415 65 59

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30 -15:30

Rynek 3 

W przypadku sytuacji krytycznej można zgłaszać swoje uwagi do Zarządzania Kryzysowego. Telefony czynne całą dobę:

Tel. komórkowy: 698 679 580 - czynny całą dobę

tel. 18 44 86 681, (czynny całą dobę)

tel. 18 443 57 02,  (czynny całą dobę)

tel./fax 18 443 50 10 (czynny całą dobę)

e-mail. czk@nowysacz.pl

Rynek 21,

 

Wydział Komunalnej Obsługi Miasta:

Rynek 3  Kierownik Referatu - Marek Kościsz -  18 444 21 66

Wywóz odpadów:

Wydział Gospodarki Komunalnej Rynek 3

 tel:  18 415 65 70 lub 18 415 65 75 

http://www.odpady.nowysacz.pl/aktualnosci/

odpadykomunalne@nowysacz.pl

Wycinka drzew:

Wydział Ochrony Środowiska UM: ul. Szwedzka 2 18 44 86 750

lub

Miejski Zarząd Dróg: 18 442 79 67

797-471-014 – zimowe utrzymanie dróg
798-612-554 – zgłaszanie uszkodzeń znaków drogowych
881 201 497 – zgłaszanie uszkodzeń lamp ulicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Script logo