REGULACJA POTOKU ŁUBINKA

Wody Polskie organizują konsultacje społeczne odnośnie regulacji.

Miejsce: Miasteczko Galicyjskie, sala reprezentacyjna

Godzina: 16:00, czwartek 18 sierpnia 2022.

 

Z koncepcją można się zapoznać od 11.08.2022 do 01.09.2022 r. pod linkiem:

https://pliki.pbwinzynieria.pl/f.php?h=2qo5Azyx

hasło: Łubinka 

lub:

Urząd Miasta - Rynek 1

 

lub:

Wody Polskie - Naściszowska 31

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, informuje, że dnia 18.08.2022 r. o godzinie 16.00 w Miasteczku Galicyjskim (w sali konferencyjno-widowiskowej ratusza) odbędą się konsultacje społeczne projektu "Etap I Opracowanie koncepcji wraz z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i geologicznej", sporządzonego w ramach realizacji zadania pn. "Zabezpieczene przeciwpowodziowe doliny potoku Łubinka od mostu w ciągu ulicy Nowochruślickiej do ujścia potoku Łęgówka w Nowym Sączu".

 

Na spotkanie Dyrektor PGW WP RZGW w Krakowie zaprasza zainteresowane osoby i instytucje. Ponadto informujemy, że każdy zainteresowany może:

1) Zapoznać się z Koncepcją od dnia 11.08.2022 r. do dnia 01.09.2022 r. włącznie - zamieszczoną pod linkiem https://pliki.pbwinzynieria.pl/f.php?h=2go5Azyx hasło do pobrania pliku: Łubinka, oraz udostępnione w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza przy ulicy Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz oraz w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu przy ulicy Naściszowskiej 31, 33-300 Nowy Sącz.

2) Składać wnioski i uwagi odnośnie opracowania koncepcji:

- w formie elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy koncepcji: konsultacje@pbwinzynieria.pl

- w formie pisemnej na adres Wykonawcy Koncepcji: PBW Inżynieria Sp. z o. o., ul. Strzegomska 142A, 54-429 Wrocław

 

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Zarządu Zlewni w Nowym Sączu (adres e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl).

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znjduje się w załączniku.

Źródło: https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/konsultacje/2511-konsultacje-spoleczne-zabezpieczenia-przeciwpowodziowego-doliny-potoku-lubinka

 

 

 

 

 

Script logo