WODOCIĄG Jodłowa, Promienna, Świt

Wiadomość otrzymana z Sądeckich Wodociągów 06.04.2020:

Dzień dobry.

Spółka Sądeckie Wodociągi informuje, że sieć wodociągowa na ulicach Świt, Jodłowa i Promienna w Nowym Sączu zostanie uruchomiona w dniu 7 kwietnia 2020 roku. Jednakże w związku z obecną sytuacją, aby zapewnić bezpieczeństwo Mieszkańcom oraz naszym pracownikom, montaż wodomierzy oraz podpisanie umowy na zaopatrzenie w wodę jest możliwe jedynie u klientów, u których zgodnie z projektem przyłącza montaż zestawu wodomierzowego przewidziany jest w studni wodomierzowej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta: tel. 18 4141215, 18 4141228.

 

Z poważaniem,

 

Daniel Niemiec

Dyrektor ds. Eksploatacji i Rozwoju Sieci Wod-Kan

Tel. 18 41 41 211

Script logo