Telefony do instytucji

Strona Urzędu Miasta:

www.nowysacz.pl

Operator Oświetlenia Ulic:  530-881-124

Straż Miejska:

telefon alarmowy: 986

telefon dyżurny: 18 443 70 54

tel. kom.: 662 164 630 (interwencje mogą być zgłaszane również za pomocą sms)

Dzielnicowy: spec. Jarosław Buźniak

Policja

Tel. kom.: 665-390-479

Telefon: (018) 442-45-16

Dzielnicowa: mł. asp. Bożena Michalak

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 18 443 57 02, 18 448 66 81, 698 679 580;

Pogotowie gazowe: 992, 18 449 95 12;

Pogotowie energetyczne: 991, 18 414 57 00;

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 18 443 86 43, 18 414 12 40, 994;

 

Odśnieżanie:

Wykonawca usługi:

BKW KOMUNALNE spółka z o.o.

Brzezna 576

tel: 18 446-27-27, 669-436-100

Wydział Gospodarki Komunalnej:

Rynek 3  Kierownik Referatu - Marek Kościsz -  18 444 21 66

Wywóz odpadów:

Wydział Gospodarki Komunalnej Rynek 3

 tel:  18 415 65 70 lub 18 415 65 75 

http://www.odpady.nowysacz.pl/aktualnosci/

odpadykomunalne@nowysacz.pl

Wycinka drzew:

Wydział Ochrony Środowiska UM: ul. Szwedzka 2 18 44 86 750

lub

Miejski Zarząd Dróg: 18 442 79 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Script logo