Najbliższe wydarzenie

08.04.2020. Wywóz odpadów wielkogabarytowych

 

PACZKI MIKOŁAJOWE DLA DZIECI NA OSIEDLU PIĄTKOWA W NOWYM SĄCZU

Święty Mikołaj postanowił odwiedzić dzieci z osiedla Piątkowa w Nowym Sączu. Podczas spotkania w Miasteczku Galicyjskim 8 grudnia 2019 roku o 14:00 Mikołaj przekaże dzieciom symboliczne, skromne paczki. Wyznaczył swojego pomocnika, który ma zebrać informacje o dzieciach w wieku do 10 lat (urodzonych w 2009 roku lub młodszych).

Zgłoszenia tylko od rodziców lub prawnych opiekunów przyjmuje pomocnik Świętego Mikołaja - Grzegorz Ledziński osobiście lub pod numerem telefonu: 600-151-790 w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2019 roku (po tym terminie paczki zostaną już zamówione i nie będzie możliwości dodatkowych zgłoszeń).


 


 

Wystawka wielkogabarytów. Osiedle Piątkowa - 14.10.2109 r. Odpady należy wystawić do godziny 8 rano przed swoją posesję.

Źródło: http://www.odpady.nowysacz.pl/aktualnosci/

Script logo