BUDŻET OBYWATELSKI 2020

PROJEKT zdobył 90 głosów.

Radna Ilona Orzeł oraz Radny Grzegorz Ledziński przygotowali projekt inwestycji na osiedlu Piątkowa: „Bezpieczne przejście dla pieszych - czyli wzbogacenie infrastruktury ciągów pieszych.”

Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych składającego się z nawierzchni antypoślizgowej, lamp LED oświetlających "zebrę", znaków D-6 i lamp ostrzegawczych przy ul. Lwowskiej (wjazd do Miasteczka Galicyjskiego). Wykonanie nawierzchni antypoślizgowej na przejściach dla pieszych przy ul. Lwowskiej (w okolicy budynku 174) oraz przy ul. Piątkowskiej (skrzyżowanie z ul. Lwowską).

- Aby prawidłowo oddać głos należy wejść na stronę Urzędu Miasta: https://bo.nowysacz.pl/glosowanie

- Podać numer PESEL,

- Podać numer telefonu komórkowego

- Wybrać: osiedle Piątkowa, projekt: „Bezpieczne przejście dla pieszych - czyli wzbogacenie infrastruktury ciągów pieszych.”

- Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma (do 3 min) SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.

- Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania maksymalnie trzech głosów.

- Głosowanie trwać będzie od dnia 01 do dnia 8 października 2019 r. 

Szczegóły projektu: https://bo.nowysacz.pl/projekt/7095

Opis projektu

Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Lwowskiej przy wjeździe do Miasteczka Galicyjskiego. W ramach projektu usytuowane zostaną dwa słupy na których zostaną umieszczone lampy LED oświetlające „zebrę”, znaki D-6, a także lampy ostrzegawcze. W ramach prac zostaną wykonane fundamenty pod słupy, kanalizacja kablowa pod jezdnią, przyłącz do istniejącej sieci energetycznej, uziemienie, podłączenie sterownika, wykonanie studzienek oraz przeprowadzenie pomiarów elektrycznych mających na celu dostosowanie konstrukcji do obowiązujących norm oraz wykonanie nawierzchni antypoślizgowej (czerwono-biała). System będzie zintegrowany z miejskim oświetleniem ulicznym.
Oprócz tego przy ul. Lwowskiej (w okolicy budynku nr 174) oraz przy ul. Piątkowskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Lwowską) zostanie wykonana nawierzchnia antypoślizgowa na istniejących przejściach dla pieszych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Realizacja zadań będzie miała znaczący wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Z przejścia dla pieszych w okolicy ul. Lwowskiej 225 korzystają dzieci udające się do świetlicy środowiskowej. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy, przejście dla pieszych na drodze krajowej 28 łączy dwie części osiedla. Z przejścia korzystają także osoby udające się do Miasteczka Galicyjskiego, na plac zabaw dla dzieci, do przedszkola, Lasu Falkowskiego oraz na pobliski stadion i siłownię „pod chmurką”. Ponadto wykonanie nawierzchni antypoślizgowej jest rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo.

Opis lokalizacji

Przejście dla pieszych: ul. Lwowska -Miasteczko Galicyjskie(w okolicy budynku nr 225)- działka nr 197 w obrębie 123. Przejście dla pieszych: ul. Lwowska (w okolicy budynku nr 174- działka nr 197 w obrębie 123. Przejście dla pieszych: ul. Piątkowa (przy skrzyżowaniu z ul. Lwowską )- działka nr 352/1 w obrębie 123.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

 

1 Wykonanie projektu 3 000 zł
2 Dwa słupy wraz z montażem 6 000 zł
3 Dwie lampy LED wraz z montażem 10 000 zł
4 Dwa fundamenty 600 zł
5 Sterownik 1 000 zł
6 Dwa znaki D-6 wraz z montażem 1 000 zł
7 Cztery lampy ostrzegawcze wraz z montażem 6 000 zł
8 Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej 3 000 zł
9 Wykonanie kanalizacji kablowej 6 000 zł
10 Uziemienie i wykonanie pomiarów 1 500 zł
11 Wykonanie dwóch studzienek 3 000 zł
12 Wykonanie powierzchni antypoślizgowej (dla trzech przejść) 15 000 zł
13 Odbudowa chodnika 1 000 zł

 

 

 

Script logo