Aktualności - poprawa infrastruktury

2020 rok:

Nowy budynek na obiektach MOSIR: