Aktualności

 

2019 rok:

 

Remont nawierzchni ul. Piątkowska (boczna) na odcinku 30 metrów bieżących:

 

Montaż lampy w celu doświetlenia ul. Lwowskiej:

 

Montaż tablicy ogłoszeń - skrzyżowanie ul. Tęczowej i Lwowskiej: