Aktualności

NAJŁADNIEJSZY OGRÓD ZNAJDUJE SIĘ NA OSIEDLU PIĄTKOWA

 

Rozstrzygnięcie konkursu – Nowy Sącz miastem kwiatów i zieleni.
Najlepszy ogród znajduje się na naszym osiedlu! Pierwszą nagrodę w kategorii „ogrody przydomowe” otrzymali państwo Joanna i Leszek Cempa z osiedla Piątkowa!

76 zgłoszeń z całego miasta w tym 26 z naszego osiedla.

18 wyróżnienia (6 z naszego osiedla):
Anna Szarota – Cempa
Krystyna Leśniak
Barbara Grzegorczyk
Paweł Filip
Edyta Baran
Dorota Burnagiel

Pozostali uczestnicy ukwiecający i utrzymujący swoje posesje w myśl idei „Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni”:
Władysław Marmol
Maria Konicka
Dorota Góra
Stefan Brdej
Jolanta Góra
Bożena Szarek

http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/17746

POSZERZENIE ULICY ŚWIT

 Po wielu staraniach Zarządu Osiedla Piątkowa (pisemna prośba z dnia 5 grudnia 2016 r. wizja lokalna z Dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg oraz liczne zapytania) doczekaliśmy się poszerzenia i utwardzenia ul.Świt !

PACZKI MIKOŁAJOWE

Postanowiłem zorganizować symboliczne skromne paczki mikołajowe dla dzieci z osiedla Piątkowa w wieku do 10 lat. Bardzo proszę o zgłoszenia w formie sms lub ustnej według następującego schematu: Imię i nazwisko dziecka, adres oraz rok urodzenia. Paczki świąteczne będą najprawdopodobniej rozdawane przez Mikołaja w Miasteczku Galicyjskim. O miejscu i sposobie rozdawania paczek poinformuję poprzez stronę internetową oraz wiadomości sms. Zgłoszenia przyjmuję do 20 listopada 2017 roku. Paczki w całości będą sfinansowane z moich prywatnych środków.

Pozdrawiam

Grzegorz Ledziński

 

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI 2018

Głosowanie potrwa od 30 września do 7 października.

Warunek: Minimum 16 lat.

Można głosować przez internet (trzeba dodatkowo skorzystać z telefonu komórkowego): www.bo.nowysacz.pl

 

 1. Głosowanie na projekty odbywa się drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza dostępnego za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.bo.nowysacz.pl  i wymaga dobrowolnego podania danych osoby głosującej:
  1. PESEL,
  2. pierwsza litera z nazwiska rodowego matki,
  3. numer telefonu komórkowego,
  4. zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. Numer telefonu komórkowego użyty w głosowaniu:

 

lub oddać głos w następujących punktach:


 

Informacja w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa)

Prezydent Miasta Nowego Sącza informuje, że od dnia 1 lipca 2017 roku obowiązuje przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwała nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa).

Do nowych  przepisów muszą dostosować się wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego.
Regulacja ta oznacza, że:

 • od dnia 1 lipca br. wszystkie nowo eksploatowane kotły i kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej,
 • od dnia 1 lipca br. obowiązuje zakaz stosowania paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15 % (tj. miałów, mułów węglowych i flotokoncentratów) oraz  paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%,
 • kotły na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych (kotły pozaklasowe) mogą być eksploatowane do 1 stycznia 2023 r.,
 • kotły na węgiel lub drewno, które spełniają podstawowe normy emisyjne  (klasa 3 
  i 4) mogą być eksploatowane do 1 stycznia 2027 r.,
 • kotły klasy 5 których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r. mogą być eksploatowane bezterminowo,
 • istniejące kominki o sprawności cieplnej poniżej 80 % od 1 stycznia 2023 r. muszą zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu ekoprojektu (np. elektrofiltr).

Uchwała ta nie wprowadza żadnych zmian lub ograniczeń dla mieszkańców, którzy już teraz korzystają z ekologicznego ogrzewania: sieci ciepłowniczych, gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła.
Wykaz kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu dostępny jest na stronie:www.powietrze.malopolska.pl/kotly/

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wymaganiami przedmiotowej uchwały na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa.

Informacje o uchwale antysmogowej można uzyskać również w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Szwedzka 2, pokój nr 1, piętro I, tel: (018) 448 67 56, e-mail:krozycka@nowysacz.pl

Uwaga!!

W przypadku zakupu węgla należy żądać od dostawcy przekazania certyfikatu jakości węgla.

W przypadku zakupu kotła można poprosić sprzedawcę lub producenta urządzenia o wyniki badań laboratoryjnych lub certyfikat potwierdzający spełnienie przez produkt wymagań ekoprojektu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 (w przypadku kotłów) lub zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1185 (w przypadku pieców i kominków).

 

 

W Galerii Trzy Korony został  uruchomiony Punkt Informacyjno-Kasowy Urzędu Miasta Nowego Sącza w Galerii Trzy Korony. Placówka mieści się na poziomie -2, tuż obok stoiska Poczty Polskiej. Działa przez 6 dni w tygodniu.

tel.: 18 442-38-97
Punkt czynny:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00
- oraz w soboty od 10.00-18.00.
punkt kasowy czynny od 10-18 od poniedziałku do soboty

 

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 8”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXIII/252/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 8”

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 8”dla obszaru ograniczonego ulicami: Leśną, Chruślicką, Jodłową i granicą administracyjną miasta Nowego Sącza położonego w osiedlu „Chruślice”oraz w osiedlu „Piątkowa” - zgodnie z załącznikiem graficznym, wraz zprognozą oddziaływania planu na środowisko w dniach od  29 czerwca 2017 r. do 4 sierpnia 2017 r.w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Rynek 5 w pokoju nr 206 w godzinach pracy Urzędu (za wyjątkiem środy). Ponadto projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 8” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta pod adresem www.nowysacz.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego „Nowy Sącz – 8” odbędzie się w dniu 12 lipca 2017 r. o godzinie 15:30 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza - Rynek 1 (sala nr 15 na I p.).

 

SZCZEGÓŁY: http://www.nowysacz.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/16861

 

10.06.2017 r:

Dzisiaj na stadionie KS Jedność odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Na początku padał deszcz, ale bardzo szybko wypogodziło się i można było rozpocząć konkursy: rzuty karne, bieg w worku, przeciąganie liny. Dla dzieci przygotowano: kiełbaskę z grilla, lody cukierki, ciasto, napoje, odblaski i mnóstwo nagród. Impreza została zorganizowana przez Zarząd Osiedla Piątkowa w Nowym Sączu we współpracy z: Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Pogotowiem Ratunkowym, Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Straży Pożarnej, Grupą 4x4, Zespołem Szkół Samochodowych, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Dziękuje także indywidualnym sponsorom i wolontariuszom (w kolejności alfabetycznej): Anna Bryja, Poseł Jan Duda, Zbigniew Dudek, Mariusz Durlak, Michał Dziadosz, Magda Kachniarz, Michał Kądziołka, Wiesław Kądziołka, Ewelina Ledzińska, Jan Ledziński, Kamil Łaś, Mariusz Mucha, Grzegorz Najduch, Adrian Nemeczek, Bartłomiej Orzeł, Maciej Potoniec, Agnieszka Rossmanith, Sebastian Rutek Rutkowski, Wiktoria Sroka, Ryszard Sroka, Agnieszka Stępień, Łukasz Stosur, Edyta Szczurek, Karolina Wańczyk, Kacper Wasiluk, Katarzyna Wysoczańska. Wszystkim bardzo dziękuję!

 

21.04.2017 r.

 

21 kwietnia 2017 roku odbyło się zebranie Zarządu Osiedla z mieszkańcami. W zebraniu uczestniczyli: Prezydent Miasta Ryszard Nowak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Kądziołka, Radna Teresa Krzak, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Marta Wieciech-Kumięga, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Grzegorz Mirek, Dyrektor ds. Funduszy Unijnych Sądeckich Wodociągów Sławomir Rajski, Kierownik referatu Wydziału Gospodarki Komunalnej Marek Kościsz, Dzielnicowa z Policji: Bożena Leszko, Dzielnicowy ze Straży Miejskiej Jarosław Buźniak.

Przedstawiłem sprawozdanie z działalności od rozpoczęcia kadencji (14 października 2016 roku). Omówiłem sprawy bieżące. Poinformowałem o planach dotyczących osiedla (Dzień Dziecka, paczki Mikołajowe, imprezy integracyjne). W trakcie poinformowałem mieszkańców kto sponsorował spotkanie noworoczne oraz paczki świąteczne. Po czym wręczałem pamiątkowe dyplomy. Sponsorzy: Andrzej Chronowski, Jan Ledziński, Józef Pyzik, Bogdan Wysoczański (GUMIX ul. Prażmowskiego 1), Janusz Adamek (Sądeckie Wodociągi), Andrzej Górski (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne). Gdyby nie Michał Kądziołka nie uzbieralibyśmy nawet połowy otrzymanych funduszy.
W taki samy sposób podziękowałem osobom, które zbierały nakrętki na rehabilitację mieszkańca naszego osiedla: Kubusia Wojciechowskiego: Anna Gargas,
Justyna Król, Aleksandra Łaś, Monika Rola, Irena Tomczyk, Kasia Zapiór, Ewelina Turek, Ewelina Ledzińska, Tadeusz Damian, Chruślicki Andrzej, Łukasz Chruślicki, Michał Kądziołka, Kamil Łaś, Listonosz, Michał Dziadosz (rekordzista – 8,5 kg) .
Podziękowanie otrzymał także Maciej Potoniec za bezpłatne rozliczanie PIT-ów.
Pozdrawiam.

 

31.03.2017 r.

Dzisiaj mieszkańcy osiedla Piątkowa w Nowym Sączu mogli skorzystać z bezpłatnej usługi rozliczenia rocznego PIT. Pan Maciej Potoniec kolejny raz wsparł działania na naszym osiedlu. Rok temu znacząco przyczynił się do stworzenia projektu placu zabaw (w ramach budżetu obywatelskiego), który już w najbliższych miesiącach zostanie zainstalowany na obiektach MOSIR (stadion Jedność), a dzisiaj bezpłatnie rozliczał PIT-y dla mieszkańców osiedla. Bardzo dziękuję.

 

26.03.2017 r:

W dniu dzisiejszym doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy pełnili dyżur dla mieszkańców osiedla. Dzięki uprzejmości Proboszcza Stanisława Jewuły spotkanie odbyło się w sali katechetycznej przy kościele. Mieszkańcy korzystali z porad i zapisywali się na szkolenia zawodowe (prawo jazdy, kurs zawodowy), które w 87 % finansuje WUP w ramach projektu: KIERUNEK KARIERA. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Michała Kądziołkę oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piątkowa Grzegorza Ledzińskiego.

 

 

15.03.2017:

Akcja Wiosna 2017: sadzonki drzew i krzewów dla każdego Sądeczanina

Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak oraz poseł na Sejm RP Jan Duda zapraszają w najbliższy piątek na organizowaną wspólnie akcję rozdawania sadzonek drzew i krzewów.
 

Wydarzenie odbędzie się na płycie sądeckiego Rynku w dniu 17 marca w godzinach 15:00 - 18:00. Każdy Sądeczanin, który weźmie udział w akcji otrzyma bezpłatną sadzonkę, aby móc ją zasadzić w ogrodzie.
 

Akcja Wiosna 2017 odbędzie się z udziałem Nadleśnictwa Piwniczna i Stary Sącz.

---

14.01.2017. r. w Miasteczku Galicyjskim odbyło się spotkanie noworoczne dla mieszkańców osiedla Piątkowa zorganizowane przez Zarząd Osiedla przy ogromnym wsparciu sponsorów:

Chronowski Andrzej

Ledziński Jan

Pyzik Józef

Wysoczański Bogdan - GUMIX ul. Prażmowskiego 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu

Sądeckie Wodociągi